top of page

תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר Flowers by Maya

כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.
הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של רוכש לקבלת שירותים תתקבל, בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
1.ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
2.המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
3.המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.
4.הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.
5.הקורסים מוצעים בתנאים המפורטים להלן ועצם ההרשמה לקורס וההשתתפות בו מהווה את הסכמתך המפורשת והבלתי מסויגת לתנאים אלו והבנה מלאה של תקנון Flowers by Maya ושל ההערות והתנאים הכללים.

הגדרות
Flowers by Maya הוא סטודיו לעיצוב אירועים ועיצוב מוצרים פרחים לבית,
 של המעצבת – מאיה ברנס פינצ'וק, מ.ע. 34791111, מרחוב הדס 18 ,חולון ,5846103
האתר – אתר האינטרנט בכתובת flowersbymaya.com
המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה בחנות:מוצרי פרחים מעוצבים בכלים ייחודיים ותמונות ממוסגרות.
סדנאות  –  בסטודיו מתקיימים סדנאות חד פעמיות לשזירת פרחים,להלן סדנא.
יום עסקים – ימי חול, ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
משתמש – כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.
תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מיועד ופונה לשני המינים כאחד.
 
תנאים כלליים

1. האתר מופעל ומנוהל על ידי ה Flowers by Maya ומשמש כאתר תדמית וגלריית עיצוב, אירועים,צילומים והפקות.וכמו כן וחנות וירטואלית למכירת מוצרי פרחים וסדנאות אונליין.

2. תקנון זה מגדיר את המסגרת החוקית לפעילות באתר, לרבות ביצוע הזמנות וגלישה, והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין Flowers by Maya לבין המשתמשים באתר. יובהר כי גלישה או ביצוע כל פעולה באתר, מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל תנאי מתנאי תקנון זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה מתבקש לא לעשות שימוש באתר.
 
3. ביצוע הזמנה או רכישה של מוצר או סדנא דרך האתר כפופה להוראותיו ותנאיו של תקנון זה ולכל דין. לא תהיה למשתמש או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה כנגד האתר או Flowers by Maya ו/או מי מטעמה ו/או מעובדיה, בהקשר להוראות ותנאי תקנון זה.

4. Flowers by Maya  שומרת את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לעדכן מעת לעת את תנאי התקנון, וזאת ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאי השימוש המעודכנים יחולו על גולשי האתר מיד עם פרסומם באתר.

5. מחירי המוצרים אינם כוללים מע״מ, כיוון שהעסק פטור. ככל שהעסק יגדל להיות עסק מורשה,  Flowers by Maya תוסיף לאתר את המחירים כך שיכללו מע"מ. מחיר המשלוחים באתר כוללים מע"מ.

6. תיעוד הפעולות הנעשות באתר, כפי שיופיעו ברישומי המחשב של Flowers by Maya בלבד, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

7. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין מראה המוצר במציאות, הנובעים מן העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג מחשב.

8. Flowers by Maya אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.
במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זרי פרחים וסידורי פרחים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, תספק Flowers by Maya לרוכש מוצר דומה למוצר שהוזמן על ידו, ככל הניתן בצבעים ו/או בסוג של מוצרים שהוזמן בהזמנה המקורית.

9.  Flowers by Maya עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל[, Flowers by Maya לא תישא באחריות ככל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

10. Flowers by Maya רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.
 
11. Flowers by Maya רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט לסוגיהן, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.
 
12. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי לוח, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 
13. Flowers by Maya רשאית, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת במתן הודעה מראש (הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה יושלמו). המעצבת שומרת לעצמה את הזכות לחסום את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של משתמשים באתר בכל מקרה בו: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמש למעצבת; (ג) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במעצבת או במי מטעמה או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ד) אם ישנו חוב כספי למעצבת וחלף המועד לתשלומו; (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהמעצבת מצאה לעצמה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין. במקרים כאמור תהא המעצבת רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של Flowers by Maya, כי הם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר Flowers by Maya תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה או על זכויותיה או על זכויות צדדים שלישיים.

14. לכל שאלה או הבהרה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות במייל flowersbymaya@gmail.com.

ביצוע הזמנות דרך האתר
 
15. הזמנה ורכישה של מוצרים תתבצע על ידי משתמש.
 
16.  Flowers by Maya לא תעשה כל שימוש בפרטי המשתמש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.
 
17. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים,
  Flowers by Maya לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו בשל הזנת פרטים שגויים, Flowers by Maya תהיה רשאית לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.
 
18. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. ככל שמשתמש יעשה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמש יישא באחריות המלאה וישפה את המעצבת באופן מיידי בגין כל תביעה או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור.
 
19. עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש ולאחר שהוזנו פרטי אמצעי התשלום, תבצע
 Flowers by Maya בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור פרטי התשלום ע״י חברות האשראי תישלח למשתמש הודעה באמצעות דואר אלקטרוני (אותו הזין בעת הרכישה) על כך שהעסקה אכן אושרה ועל קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את Flowers by Maya לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום נקלטו אצלה.
 
20. פרטי ההזמנה כפי שהוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי Flowers by Maya יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
 
21. במקרה שלא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר. לא מסר המשתמש פרטי אמצעי תשלום אחר שאושר על ידי חברת האשראי, תתבטל הזמנה לאלתר והמשתמש יפטור בזאת את Flowers by Maya באופן מוחלט וסופי מכל אחריות לביצוע העסקה נשוא ההזמנה.
 
22. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בכך שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי מחסני  Flowers by Maya במועד האספקה המבוקש או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי). ככל שהמוצר אינו קיים במלאי, ההזמנה תבוטל, ומשתמש שחויב בגין יזוכה בהתאם. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה כלפי Flowers by Maya או מי מטעמה, בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה מכך. יודגש ויובהר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש לא יהא טענה בקשר לכך, בכפוף להשבת הסכום ששולם ל Flowers by Maya מצד המשתמש.
 
23. ככל שיתברר שכרטיס האשראי של המשתמש או מי מטעמו אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות תשלום מקוון זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, Flowers by Maya תיצור קשר עם המשתמש (באמצעות הפרטים שהוזנו בעת ההרשמה או ביצוע ההזמנה) לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 
24. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל (או כל ספק שירותי תשלום מקוון אחר) יתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר פייפאל (או חשבון אצל ספק שירותי התשלום המקוון האחר), או יוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל/ספק תשלום מקוון אחר במהירות. אם החליט המשתמש לשלם באמצעות חשבון פייפאל/ספק תשלום מקוון אחר, Flowers by Maya תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל/ספק אחר. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל/ספק שירותי תשלום מקוון, ולא של האתר.
 
25. כל משתמש יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. מובהר כי ניתן להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח אך ורק מרשימת היעדים שאליהם Flowers by Maya מבצעת משלוח. ישנה אפשרות לאיסוף עצמי מהכתובת: הדס 18, חולון, בתיאום וקבלת אישור על מועד האיסוף מראש.
 

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
 
26. Flowers by Maya מתחייבת כי מוצרי הפרחים\תמונות ממוסגרות, באיכות טובה,. במידה ואי אלו מהמוצרים הנזכרים לעיל אינו ראוי יהיה זכאי המשתמש לפנות ל Flowers by Maya באמצעות שיחת טלפון  - 0524848923 ולהודיע לה על כך.
 
27. מוסכם על הצדדים, כי Flowers by Maya תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את המשתמשת בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר (לא בעלות המשלוח,ולא אם הוזמנו שירותים אחרים על ידי המשתמש באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי. משלוח שחזר Flowers by Maya עקב פרטים שגויים או אי הימצאותו של המקבל בשעה שנקבע, יחייב את המזמין בדמי שליחות נוספים על מנת להוציא את ההזמנה בשנית ליעד המקורי או ליעד אחר.

28. על אף האמור,  Flowers by Maya לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של המעצבת כלפי הלקוח בקשר עם העסקה.
 
29. ביטול רכישת מוצרים באתר יתאפשר כל זמן שטרם הוכנו המוצרים על ידי Flowers by Maya. ביטול רכישה של כל מוצר אחר (שאינו מתכלה כאמור) יעשה בתוך 14 ימים מיום ההזמנה ולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש. והכל בכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

30. החזרת מוצרים שנרכשו באמצעות זיכוי באתר, יזכו את המשתמש אך ורק בהחזר הזיכוי לחשבונו באתר.
 
31. היה למשתמש זכות לבטל את העסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שימסור המשתמש לFlowers by Maya תינתן באחת מהדרכים המפורטות להלן בצירוף המוצר עצמו: באופן אישי – ברחוב הדס 18 ,חולון ,5846103.
 
32. מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין פסידים  (מוצרים שעם הגעתם אל המשתמש ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם למשתמש אחר או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם).

33. פרק הזמן לביטול השתתפות בסדנאות הוא בתוך 14 ימים מיום ההרשמה לסדנא ובלבד שהביטול ייעשה לפחות בתוך 14 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הסדנה, ובכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. 

34.  Flowers by Maya שומרת על זכותה להודיע על ביטולה של הסדנא במקרה של מיעוט נרשמים או אירוע חריג אחר. הודעה בדבר ביטול קורס תימסר תוך 3 ימים לפני מועד תחילת הסדנא.במקרים אלו יינתן זיכוי למשתמש לסכום המדובר לשימוש באתר.


אחריות המעצבת
 
35. בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין, Flowers by Maya או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של המשתמש או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת או בגין שירותי שילוח או איסוף המשלוחים.
 
36. בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של Flowers by Maya לא יעלה על סך התשלומים ששילם המשתמש ל Flowers by Maya, ובכל מקרה Flowers by Maya לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 
37. Flowers by Maya או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה או איחור או שיבוש בשימוש באתר או בשירותים הכלולים בו (לרבות משלוחים של מוצרים) או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק או במערכות האינטרנט או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה ב Flowers by Maya, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו או תקנה או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים או בשירותים ציבוריים או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את המשתמש בכל סעד או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא יהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט  Flowers by Maya עקב תקלה או שיבוש כאמור.
 
38. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את Flowers by Maya או מי מטעמה.
 
39. המעצבת אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות Flowers by Maya.

זכויות יוצרים
 
40. כל זכויות הקניין הרוחני באתר או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של Flowers by Maya בלבד או, לפי העניין, של צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד.
 
41. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים בזאת, בלא קבלת אישורה של Flowers by Maya או, לפי העניין, צדדים שלישיים, מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של Flowers by Maya, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
 
42. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של  Flowers by Maya מראש ובכתב.
 
43. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמתה של Flowers by Maya מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 
44. שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של Flowers by Maya בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 
45. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 
46. כל התוכן המילולי, צלמיות (אייקונים) וכל מידע או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של Flowers by Maya.
 
47. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 
48. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב.
 
49. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
 
50. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי משתמש באתר, לרבות במסגרת רכישה, וכן כל נתון אחר שיימסר, יופק או יעובד על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע או יגיע לידיעת Flowers by Maya במסגרת השימוש באתר ("פרטי המשתמש") יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של Flowers by Maya, כמפורט להלן.
 
51. בתקנון זה, הביטוי "פרטי המשתמש" כולל כל מידע אישי הנאסף על ידי Flowers by Maya או נמסר לה על ידיך או מי מטעמך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").
 
52. Flowers by Maya לא תמסור את פרטי המשתמש, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש או מי מטעמו ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין Flowers by Maya; (ג) אם תארגן Flowers by Maya את פעילותה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר –  Flowers by Maya תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי המשתמש ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל Flowers by Maya החשד כי ביצע המשתמש (לרבות מי מטעמו) מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב Flowers by Maya או במי מטעמה או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל Flowers by Maya חשד כי המשתמש ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל Flowers by Maya החשד כי הפר המשתמש איזה מתנאי התקנון או כל הסכם עם חברה או עם מי מטעמו; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות Flowers by Maya, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות של האתר. למשתמש לא יהיה טענה או דרישה כלפי Flowers by Maya בקשר למסירת פרטיו כאמור והוא לא יטען בדיעבד כי לא נתן הסכמתו לעניין זה.
 
53. מילוי טופס ההרשמה או השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטי המשתמש יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של Flowers by Maya או מי מטעמה, וכי ייעשה בפרטי המשתמש שימוש למטרות הבאות: (א) לצרכי תפעול האתר ומתן השירותים למשתמשים, לרבות לצרכי יצירת קשר עם המשתמש כאשר המעצבת סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים; (ב) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון, בכפוף לקבלת הסכמות לפי הדין (ג) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי (לרבות מסירת נתונים סטטיסטיים או מצרפיים לא מזהים לצדדים שלישיים), עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ד) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות או ביקורות וליצירת קשר כאשר Flowers by Maya סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרות על פי דין; ו-(ה) למילוי חובותיה של Flowers by Maya לפי הדין או בהתאם לדרישת רשויות או בתי משפט. שימוש בפרטי המשתמש למטרות הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
 
54. לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש ל Flowers by Maya (אולם ללא מסירתם לא תוכל לעשות שימוש בכל או חלק משירותי האתר) וכי מסירת פרטי המשתמש נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטי המשתמש כאמור לעיל וכי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו מצד Flowers by Maya או מי מטעמו.
 
55. האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע.
  Flowers by Maya עשויה אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיו השונות של המשתמש ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד. עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר ייסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאת מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
 
56. חלק מהמידע שנאסף אודות המשתמש במסגרת השימוש באתר או ההתקשרות מול Flowers by Maya אינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמש. זהו מידע סטטיסטי או מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקרא המשתמש באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.  Flowers by Maya תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ללא הסכמת המשתמש (לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים), בהתאם לשיקול דעתה של Flowers by Maya, ובמסגרת השימוש כאמור לא תיחשף זהות המשתמש ללא הסכמתו או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 
57. על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. פנייה כזאת יש להפנות ל Flowers by Maya, באמצעות דוא"ל.

שמירה על סודיות; אבטחת מידע
 
58. Flowers by Maya אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

59. Flowers by Maya משתמשת בתקני אבטחה גבוהים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.
 
60. במקרים שאינם בשליטה או נובעים מכוח עליון, Flowers by Maya לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 
61. Flowers by Maya עושה מאמץ לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, המעצבת אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי  Flowers by Maya המפעילים את האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל  Flowers by Maya או אצל מי מספקיה.
מבצעים והטבות
 
62. Flowers by Maya תהה רשאית (אך לא חייבת) להציע למשתמשים האתר, מעת לעת, מבצעים והטבות. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. Flowers by Maya שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.

63. מבצעי בזק - Flowers by Maya שומרת לעצמה את הזכות להעלות ולשווק מבצעי בזק (Flash Sale) - מבצעים הנותנים הטבה כלשהי ומוגבלים בזמן, תוך תקשור ממוקד באתר ומחוצה לו.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר
64. כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את Flowers by Maya ו/או מי ממקימי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

bottom of page